De ce firmele au nevoie de un risk manager?

0
41
122989
122989

În mediul de afaceri contemporan, caracterizat de complexitate și incertitudine, gestionarea riscurilor a devenit o componentă esențială a strategiei corporative. Firmele de toate dimensiunile și din toate sectoarele economice se confruntă cu o varietate de riscuri, de la cele financiare și operaționale, la cele reputaționale și de conformitate. În acest context, rolul unui risk manager devine crucial pentru asigurarea stabilității și succesului pe termen lung al organizației.

Un risk manager este responsabil de identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor care pot afecta negativ afacerea. Aceasta include dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri menite să minimizeze impactul riscurilor și să maximizeze oportunitățile. Importanța unui risk manager nu poate fi subestimată, deoarece o gestionare eficientă a riscurilor poate proteja compania de pierderi semnificative și poate îmbunătăți capacitatea acesteia de a atinge obiectivele strategice.

Ce face un risk manager

Ce face un risk manager

Sursa foto

Un risk manager este important în identificarea, evaluarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor care ar putea afecta negativ o organizație. Principalele responsabilități și activități ale unui risk manager:

1. Identificarea riscurilor

Un risk manager trebuie să identifice toate riscurile posibile care ar putea afecta organizația. Aceste riscuri pot fi de natură financiară, operațională, strategică, de conformitate, reputațională sau legate de siguranța și sănătatea angajaților. Metodele de identificare includ:

2. Evaluarea riscurilor

Odată ce riscurile sunt identificate, acestea trebuie evaluate pentru a determina probabilitatea de apariție și impactul lor asupra afacerii. Aceasta implică:

 • Evaluarea probabilității fiecărui risc
 • Evaluarea impactului potențial asupra operațiunilor, finanțelor și reputației
 • Prioritizarea riscurilor în funcție de gravitate

3. Dezvoltarea strategiilor de gestionare a riscurilor

După evaluarea riscurilor, un risk manager dezvoltă strategii pentru a le gestiona eficient. Aceste strategii pot include:

 • Evitarea riscurilor: Modificarea planurilor pentru a elimina riscurile
 • Reducerea riscurilor: Implementarea măsurilor de control pentru a diminua probabilitatea sau impactul riscurilor
 • Transferarea riscurilor: Transferarea riscurilor către terți, de exemplu prin asigurări
 • Acceptarea riscurilor: Decizia de a accepta riscurile atunci când costul gestionării este mai mare decât beneficiile

4. Monitorizarea și raportarea riscurilor

Un aspect esențial al gestionării riscurilor este monitorizarea continuă a riscurilor identificate și a eficienței măsurilor de control implementate. Aceasta implică:

 • Utilizarea tehnologiei și anume de sisteme și software pentru monitorizarea riscurilor în timp real
 • Raportarea periodică către conducerea superioară și consiliul de administrație
 • Actualizarea strategiilor de gestionare a riscurilor pe baza feedback-ului și a noilor informații

5. Asigurarea conformității

Cele mai citite articole

Un risk manager trebuie să se asigure că organizația respectă toate reglementările și legislațiile relevante. Aceasta include:

 • Monitorizarea modificărilor legislative și reglementărilor
 • Implementarea politicilor și procedurilor pentru a asigura conformitatea
 • Realizarea de audituri interne pentru a verifica respectarea reglementărilor

6. Educarea și formarea angajaților

Promovarea unei culturi organizaționale centrate pe gestionarea riscurilor este esențială. Un risk manager trebuie să:

 • Dezvolte și să livreze programe de formare pentru angajați
 • Încurajeze angajații să raporteze riscurile și să participe activ la gestionarea acestora
 • Comunice în mod eficient importanța gestionării riscurilor la toate nivelurile organizației

7. Planificarea continuității afacerii

7. Planificarea continuității afacerii

Sursa foto

Asigurarea continuității afacerii în cazul unui eveniment disruptiv este o parte importantă a gestionării riscurilor. Un risk manager este responsabil de:

 • Dezvoltarea și actualizarea planurilor de continuitate a afacerii
 • Asigurarea redundanței și recuperării în caz de dezastru
 • Testarea și revizuirea periodică a planurilor de continuitate

8. Consultanță strategică

Un risk manager oferă consultanță conducerii superioare pentru luarea deciziilor strategice informate. Aceasta implică:

 • Analiza riscurilor asociate cu noi inițiative sau proiecte
 • Evaluarea impactului deciziilor strategice asupra profilului de risc al organizației
 • Recomandarea de măsuri pentru a gestiona riscurile strategice

9. Colaborarea cu alte departamente

Gestionarea riscurilor este un efort colectiv care necesită colaborarea între diverse departamente. Un risk manager trebuie să:

 • Lucreze îndeaproape cu departamentele financiar, operațional, de conformitate, IT și resurse umane
 • Asigure o comunicare eficientă și un flux constant de informații între departamente
 • Faciliteze sesiuni de colaborare pentru identificarea și gestionarea riscurilor interdepartamentale

10. Dezvoltarea și implementarea unei politici de gestionare a riscurilor

Un risk manager trebuie să creeze o politică de gestionare a riscurilor care să fie aliniată cu obiectivele și valorile organizației. Aceasta implică:

 • Definirea obiectivelor și principiilor de gestionare a riscurilor
 • Stabilirea responsabilităților și rolurilor în gestionarea riscurilor
 • Asigurarea implementării politicii la toate nivelurile organizației

De ce este nevoie de un risk manager la orice firmă

Firmele au nevoie de un risk manager pentru a identifica, evalua și gestiona riscurile care pot afecta negativ activitățile și obiectivele organizației. El este necesar pentru menținerea stabilității și continuității afacerii, precum și pentru maximizarea oportunităților de creștere. Principalele motive pentru care un risk manager este esențial într-o firmă:

 • Identificarea și evaluarea riscurilor: Un risk manager are competențele necesare pentru a identifica riscurile potențiale care pot afecta organizația și pentru a evalua impactul acestora. Participarea la un curs de risk management oferă cunoștințele necesare pentru a realiza aceste evaluări cu acuratețe.
 • Implementarea strategiilor de gestionare a riscurilor: După identificarea și evaluarea riscurilor, risk managerul dezvoltă și implementează strategii adecvate pentru a minimiza sau a elimina aceste riscuri. Cursul de risk management oferă instrumentele și tehnicile necesare pentru a dezvolta aceste strategii eficient.
 • Conformitatea cu reglementările: În multe industrii, respectarea reglementărilor și normelor este esențială pentru operarea legală. Un risk manager asigură conformitatea cu toate cerințele legale și de reglementare, prevenind astfel sancțiuni și penalități.
 • Protecția activelor și a reputației: Gestionarea eficientă a riscurilor ajută la protejarea activelor companiei și a reputației acesteia. O reputație bună este esențială pentru menținerea încrederii clienților și a partenerilor de afaceri.
 • Îmbunătățirea luării deciziilor: Prin furnizarea de informații detaliate despre riscuri, un risk manager ajută conducerea companiei să ia decizii informate. Cursul de risk management pregătește managerii pentru a lua decizii bazate pe o evaluare atentă a riscurilor și oportunităților.
 • Creșterea rezilienței organizaționale: Un management eficient al riscurilor contribuie la creșterea capacității organizației de a face față situațiilor neprevăzute și de a se adapta schimbărilor. 
 • Optimizarea performanței financiare: Prin minimizarea pierderilor și gestionarea riscurilor financiare, un risk manager contribuie la îmbunătățirea performanței financiare a firmei. 

Un risk manager este necesar în asigurarea stabilității și succesului pe termen lung al unei organizații.

Cele mai citite articole